Established in the year 1980, the Department of Collegiate Education has brought degree level education within the reach of the common man. The primary aim of the department has been overall development of students. The department has undertaken the responsibility of providing higher education to


 
CIRCULAR: Information Regarding Venue for DASARA-2014 Quiz.19th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ & ಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 19th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ದೈಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ದೈಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 18th Sept  
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  Click the download Annexure 18th Sept


15 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ 18th Sept
ದಿನಾಂಕ 17-09-2014ರ ಇಲಾಖಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 16th Sep
 

ಸುತ್ತೋಲೆ : ಮೈಸೂರು ನಗರದ-ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ- ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 18th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ : ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Click the download Brouchure 18th Sept 
E News Letter  |  Useful Links  |  Tenders  |  R.T.I.  |  Latest News  |  Grievences  |